Klagomålshantering

Klagomålshantering på Montessoriförskolan Delfinen       

Föräldrar och personal förskolan ska ha tillgång till informationen om vårt tillvägagångssätt när det gäller klagomål på verksamheten, pedagoger, ledning eller andra klagomål.

Klagomalsblankett.pdf

Klagomalshantering.pdf

Verksamheten.

Har föräldrar klagomål eller andra synpunkter på verksamheten ska de i första hand vända sig till förskolerektor.

Pedagoger

Har föräldrar synpunkter eller klagomål på förskolans pedagoger råder vi dem att i första hand ta upp det med berörd pedagog. Sedan med förskolerektor.

Ledning/ägare

Förskolerektor och förskolans huvudmän ska finnas till hands för att kunna ta emot och bemöta klagomål så snabbt som möjligt.
Övriga klagomål

Alla klagomål ska tas emot med högsta prioritet och klaras av inom kortast möjliga tid. Det är viktigt för Montessoriförskolan Delfinen att ingen ska behöva vänta en längre tid för att få sin fråga besvarad.

Vallentuna kommun

Har föräldrarna inte fått gehör från förskolan kan de vända sig till Vallentuna kommun Barn – och ungdomsförvaltningen telefon 08-587 85 000 eller tillsynsansvarig för fristående förskolor.