Den lilla förskolan med de stora möjligheterna för ditt barn

Kreativitet

Kreativa uppgifter och lektioner varje dag

Kunskap

Vi har allt material för att hjälpa ditt barn lära

Upptäckt

Vi kommer att stödja nya upptäckter varje dag

VERKSAMHET

Förskolechef: Olga Blomberg

Mail:  fskchef@forskolandelfinen.se

Adress: Takpannevägen 2, 186 36 Vallentuna

Telefon: 0704716091

Mail: info@forskolandelfinen.se

Instagram: montessoriforskolan_delfinen

Ansökan: Vill ni ansöka om plats gör ni det på Vallentuna kommuns hemsida https://www.vallentuna.se/forskola-och-skola/forskola-och-pedagogisk-omsorg/forskolor-och-familjedaghem/forskolor-och-familjedaghem-i-centrala-vallentuna/montessoriforskolan-delfinen/.

För att boka besök kontakta förskolerektor Olga Blomberg.