Verksamhetsplanen

Maria Montessoris idéer om barns utveckling och lärande,
Skollagen (2010:800) med ändringar i förordningen SKOLFS 2011:69
Läroplan för förskolan Lpfö18 (SKOLFS 2018:50)
FN;s Barnkonvention

Systematisk kvalitetsarbete

Föräldrar Förskola 2017
Föräldrar Förskola 2018
Föräldrar Förskola 2019
Föräldrar Förskola 2021

Föräldrar Förskola 2022

Föräldrar Förskola 2023