Förskolan öppnar för närvarande kl. 07:00.
07.00-07.30 Frukost serveras
Mellan kl. 08.00 – 09.00 är vi ute.
Verksamheten börjarkl. 09.00 inne eller ute.
Samling ca kl. 10.40.
Ca kl.11.00 äter vi lunch och sedan har vi vilan. De yngsta barnen sover ute medan de äldre barnen har vilan inne (lässtund).
Ca kl. 12.15 är det arbetspass för de barn som inte sover.
Mellanmål ca kl. 14.00.
Förskolan stänger för närvarande kl. 17:00.