Förskolan öppnar för närvarande kl. 07:00 (anpassad efter VH behov) .
07.00-07.30 Frukost serveras
Mellan kl. 08.00 – 09.00 är vi ute.
Verksamheten börjar kl. 09.00 inne eller ute.
Samling ca kl. 10.40.
Ca kl.11.00 äter vi lunch och sedan har vi vilan. De yngsta barnen sover ute medan de äldre barnen har vilan inne (lässtund).
Ca kl. 12.15 är det arbetspass för de barn som inte sover.
Mellanmål ca kl. 14.00.
Förskolan stänger för närvarande kl. 17:00 (anpassad efter VH behov) .