Montessoriförskolan Delfinen ägs av familjeföretaget O&B Blomberg

AB. Delägare är Olga och Bernt Blomberg, vi är båda lärare med lång erfarenhet

och har ett brinnande intresse för barns utveckling, lek och lärande.