Vi har utbildad personal

Vi strävar efter omsorg och utbildning med hög kvalitet.

Vi följer montessoripedagogikens grundprinciper i en modern version.

Vi ser och tillgodoser varje barns behov och intresse.

Vi har alla barnen 1-5 år i en grupp och har 22 platser. De äldre barnen fungerar som förebilder för de yngre.

Vi delar ofta barnen i smågrupper för att se varje barn och kunna anpassa undervisningen.

Vi är noggranna med barnens hygien.

Vi tar hand om våra lokaler så att de alltid är välstädade och fräscha.

Vi har pedagogiskt material och leksaker, många är ekologiska.

Vi låter barnen sova ute i friska luften.

Vi har en bra balans mellan inne och utevistelse.

Vi är ute i alla väder.

Vi har vi gymnastik/ yoga på tisdagar.

Vi gör utflykter till skogen/naturpromenad med liten ryggsäck på måndagar.

Vi har arbetspass/aktiviteter tema/projekt i små grupper på onsdagar och torsdagar.

Vi bjuder periodvis in pedagoger som leder musikstunder med instrument, har engelska eller har fördjupande skapande med barnen.

Vi dokumenterar verksamheten och lärprocesser digitalt via appen TYRA. Ett enkelt och smidigt sätt att dokumentera, vilket ger pedagogerna mer tid till barnen.